Prop. 1 S (2012–2013)

FOR BUDSJETTÅRET 2013
Utgiftskapittel: 800–868, 2530 Inntektskapittel: 3821, 3822, 3842, 3846, 3855, 3856, 3858, 3859

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget