Prop. 1 S (2012–2013)

FOR BUDSJETTÅRET 2013
Utgiftskapitler: 300–339 Inntektskapitler: 3300–3339, 5568

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget