Prop. 1 S (2012–2013)

For budsjettåret 2013

FOR BUDSJETTÅRET 2013
Utgiftskapittel: 1400–1474 og 2465 Inntektskapittel: 4400–4471 og 5578

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget