Proposisjoner til Stortinget

Prop. 1 S (2012–2013)

For budsjettåret 2013 under Nærings- og handelsdepartementet Utgiftskapitler: 900–960, 2421, 2426, 2429 og 2460 Inntektskapitler: 3900–3961, 5325, 5326, 5329, 5460, 5574, 5613, 5614, 5625, 5629 og 5656

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget