Prop. 1 S (2012–2013)

FOR BUDSJETTÅRET 2013
Utgiftskapitler: 1800–1870, 2440, 2442 og 2490 Inntektskapitler: 4800–4833, 5440, 5490, 5680 og 5685

Les dokumentet

Særskilt vedlegg: Meddelte vassdragskonsesjoner, tillatelser meddelt i 2011

Følg proposisjonen på Stortinget