Proposisjoner til Stortinget

Prop. 1 S (2013–2014)

For budsjettåret 2014 under Utenriksdepartementet Utgiftskapitler: 100–172 Inntektskapittel: 3100

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget