Prop. 1 S (2013–2014)

FOR BUDSJETTÅRET 2014
Utgiftskapitler: 900–960, 2421, 2426, 2429 og 2460 Inntektskapitler: 3900–3961, 5325, 5326, 5329, 5460, 5574, 5613, 5614, 5625, 5629, 5650 og 5656

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget