Prop. 1 S Tillegg 1 (2009-2010)

Endring av Prop. 1 S om statsbudsjettet for 2010 under Fiskeri- og kystdepartementet (slepeberedskap Sørlandet - bortfall av foreslått bestillingsfullmakt)

For budsjettåret 2010 — Endring av Prop. 1 S om statsbudsjettet for 2010 under Fiskeri- og kystdepartementet (slepeberedskap Sørlandet - bortfall av foreslått bestillingsfullmakt)

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget