Prop. 1 S Tillegg 3 (2009–2010)

Endring av Prop. 1 S om statsbudsjettet for 2010 (Saldering mv.)

For budsjettåret 2010 — Endring av Prop. 1 S om statsbudsjettet for 2010 (Saldering mv.)

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget