Prop. 105 L (2012–2013)

Endringer i barnelova (farskap og morskap)

Endringer i barnelova (farskap og morskap)

Les dokumentet

Særskilt vedlegg: NOU 2009: 5 Farskap og annen morskap. Fastsettelse og endring av foreldreskap

Følg proposisjonen på Stortinget