Prop. 114 L (2012–2013)

Endringer i politiregisterloven mv.

Endringer i politiregisterloven mv.

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget