Proposisjoner til Stortinget

Prop. 12 L (2012–2013)

Lov om endringer i sjøloven og luftfartsloven (gjennomføring av direktiv 2009/20/EF og forordning 285/2010)

Lov om endringer i sjøloven og luftfartsloven (gjennomføring av direktiv 2009/20/EF og forordning 285/2010)

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget