Prop. 12 S (2010–2011)

Politiets utlendingsinternat på Trandum – tiltak for å øke sikkerheten og økt kapasitet

Politiets utlendingsinternat på Trandum – tiltak for å øke sikkerheten og økt kapasitet

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget