Prop. 12 S (2013–2014)

Endringer i statsbudsjettet 2013 under Helse- og omsorgsdepartementet

Endringer i statsbudsjettet 2013 under Helse- og omsorgsdepartementet

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget