Prop. 122 L (2012–2013)

Endringer i aksjeloven mv. (offentlig kunngjøring i avis mv.)

Endringer i aksjeloven mv. (offentlig kunngjøring i avis mv.)

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget