Prop. 127 L (2011–2012)

Lov om Statens innkrevingssentral (SI-loven)

Lov om Statens innkrevingssentral (SI-loven)

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget