Prop. 13 L (2009-2010)

Lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen

Lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget