Ot.prp. nr. 103 (2008-2009)

Om lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen

Om lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget