Proposisjoner til Stortinget

Prop. 13 L (2012–2013)

Endringer i folketrygdloven og enkelte andre lover (samleproposisjon høsten 2012)

Endringer i folketrygdloven og enkelte andre lover (samleproposisjon høsten 2012)

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget