Prop. 13 L (2012–2013)

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Arbeidsdepartementet

Endringer i folketrygdloven og enkelte andre lover (samleproposisjon høsten 2012)

Endringer i folketrygdloven og enkelte andre lover (samleproposisjon høsten 2012)

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget