Prop. 139 L (2011–2012)

Lov om registrering av regjeringsmedlemmers verv og økonomiske interesser

Lov om registrering av regjeringsmedlemmers verv og økonomiske interesser

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget