Prop. 140 L (2011–2012)

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgjevar: Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet

Endringar i partiloven

Endringar i partiloven

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget