NOU 2003: 15

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Justis- og politidepartementet

Fra bot til bedring

Fra bot til bedring — Et mer nyansert og effektivt sanksjonssystem med mindre bruk av straff

Les dokumentet