Prop. 141 L (2012–2013)

Endringer i utlendingsloven mv. (behandling av sikkerhetssaker)

Endringer i utlendingsloven mv. (behandling av sikkerhetssaker)

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget