Prop. 15 L (2009-2010)

Endringer i folketrygdloven mv. (tilpasninger i folketrygdens regelverk som følge av pensjonsreformen)

Endringer i folketrygdloven mv. (tilpasninger i folketrygdens regelverk som følge av pensjonsreformen)

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget