Prop. 153 LS (2009–2010)

Lov om internasjonale sikkerhetsretter i mobilt ­løsøre og vedtak om samtykke til tiltredelse av ­ Cape Town-konvensjonen og protokollen om ­luftfartøysløsøre

Lov om internasjonale sikkerhetsretter i mobilt ­løsøre og vedtak om samtykke til tiltredelse av ­ Cape Town-konvensjonen og protokollen om ­luftfartøysløsøre

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget