Prop. 157 S (2012-2013)

Samtykke til godkjennelse av protokoll av 30. mars 2012 om endring av WTO-avtalen om offentlige innkjøp av 15. april 1994

Samtykke til godkjennelse av protokoll av 30. mars 2012 om endring av WTO-avtalen om offentlige innkjøp av 15. april 1994

Les dokumentet

Utrykt vedlegg:

Følg proposisjonen på Stortinget