Prop. 160 L (2012–2013)

Endringer i helseregisterloven (Kreftregisteret)

Endringer i helseregisterloven (Kreftregisteret)

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget