Prop. 161 L (2009–2010)

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

Endringer i fagskoleloven

Endringer i fagskoleloven

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget