Prop. 170 S (2012–2013)

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Samferdselsdepartementet

Forlenget bompengeinnkreving knyttet til prosjektet rv 23 Oslofjordforbindelsen i Akershus og Buskerud

Forlenget bompengeinnkreving knyttet til prosjektet rv 23 Oslofjordforbindelsen i Akershus og Buskerud

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget