Prop. 171 L (2012–2013)

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Endringer i adopsjonsloven mv.

Endringer i adopsjonsloven mv.

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget