Prop. 171 L (2012–2013)

Endringer i adopsjonsloven mv.

Endringer i adopsjonsloven mv.

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget