NOU 2009: 21

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Barne- og likestillingsdepartementet

Adopsjon – til barnets beste

Adopsjon – til barnets beste — En utredning om de mange ulike sidene ved adopsjon

Les dokumentet