Prop. 179 S (2012–2013)

Samtykke til ratifikasjon av internasjonal konvensjon mot kjernefysisk terrorisme av 13. april 2005

Samtykke til ratifikasjon av internasjonal konvensjon mot kjernefysisk terrorisme av 13. april 2005

Les dokumentet

Vidare behandling av saka

Følg proposisjonen på Stortinget