Prop. 18 S (2013–2014)

Endringer i statsbudsjettet 2013 under Miljøverndepartementet

Endringer i statsbudsjettet 2013 under Miljøverndepartementet

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget