Prop. 185 L (2012–2013)

Endring i havressurslova

Endring i havressurslova

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget