Prop. 20 S (2013–2014)

Endringar i statsbudsjettet 2013 under Olje- og energidepartementet

Endringar i statsbudsjettet 2013 under Olje- og energidepartementet

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget