Prop. 21 S (2010–2011)

Endringar i statsbudsjettet for 2010 under Justis- og politidepartementet

Endringar i statsbudsjettet for 2010 under Justis- og politidepartementet

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget