Prop. 24 S (2013–2014)

Fullmakt til å ta opp statslån o.a.

Fullmakt til å ta opp statslån o.a.

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget