Prop. 28 L (2013–2014)

Endringar i havressurslova (avgift til fiskeriforsking og overvaking)

Endringar i havressurslova (avgift til fiskeriforsking og overvaking)

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget