Prop. 36 L (2013–2014)

Lov om retting av feil i lovverket m.m.

Lov om retting av feil i lovverket m.m.

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget