Prop. 42 S (2012–2013)

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Finansdepartementet

Ny saldering av statsbudsjettet 2012

Ny saldering av statsbudsjettet 2012

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget