Prop. 59 L (2011–2012)

Endringer i utlendingsloven (innføring av Schengen-standardisert oppholdskort med biometri)

Endringer i utlendingsloven (innføring av Schengen-standardisert oppholdskort med biometri)

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget