Prop. 67 L (2011–2012)

Endring i universitets- og høyskoleloven (rapportering til database for vitenskapelig publisering)

Endring i universitets- og høyskoleloven (rapportering til database for vitenskapelig publisering)

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget