Prop. 7 L (2012–2013)

Endringer i folketrygdloven (tiltak mot misbruk av velferdsordninger)

Endringer i folketrygdloven (tiltak mot misbruk av velferdsordninger)

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget