Prop. 71 L (2012–2013)

Endringer i straffeprosessloven mv. (elektronisk kontroll som varetektssurrogat mv.)

Endringer i straffeprosessloven mv. (elektronisk kontroll som varetektssurrogat mv.)

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget