Prop. 72 L (2012–2013)

Endringer i arbeidsmiljøloven (lønn under ammefri)

Endringer i arbeidsmiljøloven (lønn under ammefri)

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget