Prop. 77 L (2010–2011)

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgjevar: Justis- og politidepartementet

Endringar i aksjelova mv.

Endringar i aksjelova mv.

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget