Prop. 77 L (2010–2011)

Endringar i aksjelova mv.

Endringar i aksjelova mv.

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget