Prop. 8 L (2009-2010)

Lov om fornybar energiproduksjon til havs (havenergilova)

Lov om fornybar energiproduksjon til havs (havenergilova)

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget