Prop. 80 L (2012–2013)

Endringer i vegtrafikkloven (elektronisk betalingsenhet i kjøretøy)

Endringer i vegtrafikkloven (elektronisk betalingsenhet i kjøretøy)

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget