Prop. 80 S (2010–2011)

Endringar i statsbudsjettet for 2011 under Justis- og politidepartementet – Redningstenesta

Endringar i statsbudsjettet for 2011 under Justis- og politidepartementet – Redningstenesta

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget