Prop. 90 L (2012–2013)

Endringer i pasient- og brukerrettighetsloven mv. (bruk av varslings- og lokaliseringsteknologi)

Endringer i pasient- og brukerrettighetsloven mv. (bruk av varslings- og lokaliseringsteknologi)

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget